Ismaili, dr. N. (Nadia)

+31 20 59 83376
1a-30
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( privaatrecht )
universitair docent

Onderzoek
Nadia Ismaïli heeft rechten gestudeerd aan de Vrije Universiteit. Tussen 2011 en 2017 heeft zij als promovenda gewerkt bij de afdeling staats- en bestuursrecht, sectie migratierecht van de Vrije Universiteit. Het proefschrift omvat een onderzoek naar de benadering van rechters bij het reguleren van ouder-kindrelaties (gezag en omgang) in zowel het familie- als het migratierecht en in verschillende jurisdicties (Nederland, de EU en de Raad van Europa). Het onderzoek was gericht op het onderzoeken van de verplichtingen die op staten rusten t.a.v. het behoud van de ouder-kind band in situaties van (dreigende) scheidingen tussen ouders en kinderen, zoals bijvoorbeeld bij scheidingen, kinderbeschermingsmaatregelen, detentie of het niet toelaten of uitzetten van een gezinslid tot Nederland. Per januari 2018 is zij werkzaam als universitair docent bij de afdeling privaatrecht. Haar voornaamste onderzoeksgebieden zijn (internationaal) migratierecht, gezinsmigratie, mensenrechten, Nederlands familierecht, gezag en omgang. 

Publicaties
Alle VU-publicaties, via Metis

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Nevenwerkzaamheden

Geen nevenwerkzaamheden
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017