Ommeren, prof. mr. F.J. (Frank) vanDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 86343
1a-30
f.j.van.ommeren@vu.nl
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( staats- en bestuursrecht )
Hoogleraar Staats- en bestuursrecht

(English)
Co-programmaleider van het onderzoeksprogramma Publieke en Private Belangen in Balans (PPBB) van het VU University Amsterdam Centre for Law and Governance.

Expertise
Algemeen leerstukken van bestuursrecht, vraagstukken over privaatrechtelijk overheidshandelen, wetgevingsleer en –beleid, institutioneel en politiek staatsrecht.

Onderzoeksactiviteiten
Frank van Ommeren verricht onderzoek in het programma ‘Public Contracts: Law & Governance' van het VU University Centre for Law & Governance.

Van Ommeren richt zich in zijn onderzoek – vanuit zijn ervaringen als wetgevingsjurist – op de verhouding tussen publiek/ en privaatrecht. Hij heeft bijzondere belangstelling voor uiteenlopende vormen van governance, zoals regulering met behulp van schaarse vergunningen, overheidscontracten (convenanten) en zelfregulering.

Kernpublicaties
 • F.J. van Ommeren, W. den Ouden & C.J. Wolswinkel (red.), Schaarse publieke rechten, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2011, 435 p. (ISBN: 978-90-8974-442-5).
 • G.T.J.M. Jurgens & F.J. van Ommeren, De opmars van het onderscheid tussen publiekrecht en privaatrecht in het Engelse recht; vanuit rechtsvergelijkend perspectief, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2009, 171 p. (ISBN: 978-90-8974-127-1).
 • F.J. van Ommeren, Gebonden keuzevrijheid en actieve openbaarheid, De betekenis van de democratie-idee voor het bestuursrecht, in: C.W. Noorlander e.a. (red.), Het volk regeert, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2008, p. 213-242.
 • F.J. van Ommeren, Schaarse vergunningen; De verdeling van schaarse vergunningen als onderdeel van het algemene bestuursrecht, oratie VU, Deventer: Kluwer 2004, p. 85 (ISBN: 90-13-02042-9)
 • F.J. van Ommeren, De verplichting verankerd; De reikwijdte van het legaliteitsbeginsel en het materiële wetsbegrip, diss. VU, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1996, (cum laude).
Alle VU-publicaties, via Metis.

Onderwijsactiviteiten
 • Profiel van de Afdeling Staats- en bestuursrecht: ‘De overheid in publiek- en privaatrecht’ (coördinator)
 • Overheid en Privaatrecht (Profielvak)
 • Overheidsschadevergoedingsrecht (Profielvak)
 • Verdieping Staats- en bestuursrecht: Wetgevingsleer I
 • Rechtsvergelijking publiekrecht (UK)
Curriculum vitae
 • Hoogleraar Staats- en bestuursrecht, i.h.b. inzake publiek- private rechtsbetrekkingen (v.a. 2002 in deeltijd; sinds 2007 in voltijd)
 • Wetgevingsjurist / (coördinerend) raadadviseur bij de Directie Wetgeving van het Ministerie van Justitie (1999 – 2007)
 • Functies bij vakgroepen Staats- en bestuursrecht aan de VU (1989-1994); Universiteit Utrecht (1994 – 1997) en Universiteit van Tilburg (1997 – 1998)

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam  

Nevenwerkzaamheden

Kluwer - annotator AB Rechtspraak bestuursrecht Deventer, 02 januari 2012
Kluwer - auteur Module Algemeen bestuursrecht Deventer, 02 januari 2012
Sdu - redactielid JB plus Den Haag, 02 januari 2012
Academie voor wetgeving - Voorzitter Curriculumcommissie Den Haag, 01 april 2012
Ars Aequi - Contacthoogleraar Nijmegen, 01 mei 2012
RegelMaat, tijdschrift wetgeving - Redacteur Den Haag, 01 oktober 2012
Academie voor Wetgeving - Docent Den Haag, 02 december 2013
Opleiding Sociaal Recht - Docent Utrecht, 02 december 2013
Law Firm School - Lid Examencommissie Nijmegen, 09 november 2015
Vereniging Nederlandse Gemeenten - Lid Adviescommissie Gemeenterecht Den Haag, 15 december 2015
Vereniging voor Wetgeving en Wetgevingsbeleid - Bestuurslid Den Haag, 15 december 2015
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017