Onderwijs

De secties van de afdeling Staats- en bestuursrecht verzorgen diverse vakken in de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid.
Binnen de masteropleiding Rechtsgeleerdheid verzorgt de afdeling de afstudeerrichtingen Jurist en Overheid, Arbeidsrecht en International Migration and Refugee Law.

Minoren

Binnen de bachelorfase worden de volgende minoren aangeboden op het gebied van het staats- en bestuursrecht:

Overheid in publiek- en privaatrecht
Deze minor geeft inzicht in het functioneren van de overheid in de rechtspraktijk en de verhouding tussen publiek- en privaatrecht

Human Rights and Migration Law
In deze minor staat de relatie tussen migratie en mensenrechten centraal. De vakken gaan over toelating en uitzetting (Human Rights and the Border), burgerschap (Human Rights and Citizenship) en actuele kwesties (Current Issues of Migration law)

Law and Global Society
Deze minor verkent de rol van het recht bij sociale kwesties rondom globaliserende gemeenschappen

Masteropleidingen

Binnen de masterspecialisatie Jurist en Overheid houden studenten zich bezig met de juridische rol van de overheid in de samenleving. Dat betekent dat veel aandacht uitgaat naar maatschappelijke vraagstukken en actuele problemen. Denk hierbij aan vraagstukken op het gebied van het (politieke) staatsrecht, het algemene bestuursrecht en het sociaal recht. Een voorbeeld van een vak dat in deze master wordt aangeboden is Migratierecht, waarin afwisselend vluchtelingenrecht en gezinsherenigingsrecht centraal staan.

De specialisatie Arbeidsrecht is een samenwerkingsverband tussen de juridische faculteiten van de VU en de UvA. Het grote maatschappelijke belang en de wisselwerking tussen private en publieke regelgeving maakt het arbeidsrecht tot een bijzonder boeiend rechtsgebied.

De specialisatie International Migration and Refugee Law benadert de internationale migratie vanuit het perspectief van het internationaal en Europees recht, en richt zich op de manier waarop dit functioneert in de nationale rechtsorde.