Geplande activiteiten

-2 november 2019: Deelname aan expertmeeting FNV, Utrecht.

-27-28 januari 2020: Organisatie seminar ‘Welfare and Work/Bijstand en Werk’, VU Amsterdam.Activiteiten archief

2019

Presentatie
- ‘Rechtvaardigheid als minimalisering van relaties van dominantie en het recht op vrije arbeidskeuze in het kader van de (uitvoering van de) Participatiewet’, Studiemiddag ‘”Voor wat hoort wat?” Rechtvaardigheid en wederkerigheid in de Participatiewet’, Universiteit voor Humanistiek en Universiteit Utrecht.
-Paper ‘The meaningfulness of unfree work: Rights and lived experiences of working welfare recipients’, Socio Congress, University of Neuchâtel.
-Paper ‘Workfare policies and the valuation of unfree labour. The case of the Netherlands’, Social Policy Association Conference, University of Durham.

2018

Organisatie
Book Panel, ‘Welfare to Work and the Question of Justice’, Welfare Conditionality Conference, University of York.

Presentatie
- Paper ‘Welfare to Work and the construction of a workers’ identity’, Welfare Conditionality Conference, University of York.
-Deelname expertmeeting ‘werken zonder loon’, FNV, Utrecht.

2017

Presentatie
-Paper ‘Policies of active inclusion and the construction of a workers’ mentality: Human rights as an instrument of neoliberalism?’, International Conference Jean Monnet Project, ‘I work therefore I am (Euopean)’, Brussels.
-Lezing ‘De re-integratie van bijstandsgerechtigden en de arbeidsovereenkomst’, Het Nationaal Arbeidsrecht Congres, Noordwijk.
- Lezing ‘Re-integratie van bijstandsgerechtigden en parttime werk’, NVSI/Divosa inspiratielab: het verrekenen van parttime inkomsten, Utrecht.
- Deelname Roundtable ‘Theorizing Labour Law’, LLRN conference, University of Toronto
- Paper ‘Sanctioning policies in 25 European Welfare States, Conference of the European Institute of Social Security (EISS), Amsterdam.

2016

Organisatie
-Seminar ‘Normative Perspectives on Working Welfare Recipients, VU Amsterdam (gefinancierd door ACCES Europe/NWO).
-Workshop samen met Anton Hemerijck, ‘Workfare versus Social Investment’, Lustrumcongres Governance for Society, VU Amsterdam.

Presentatie
-Paper ‘Problematizing a Normative Foundation of Labour law’, Seminar ‘Changing World: New Perspectives and Approaches’, University of Maastricht
-Paper ‘Rules and the reduction of arbitrary power in workfare relationships’, Seminar ‘Normative Perspectives on Working Welfare Recipients, VU Amsterdam.
-‘De veerkrachtige verzorgingsstaat en de activering van bijstandsgerechtigden’, Workshop, ‘Workfare versus Social Investment’, Lustrumcongres Governance for Society’, VU Amsterdam