Een baan in de bijstand

Onderzoeksproject NWO Veni 2016-2020

In februari 2016 is het door NWO gefinancierde onderzoeksproject ‘Een baan in de bijstand’ van start gegaan. Het project loopt door tot aanvang 2020.

Arbeid in het kader van de Participatiewet

De verplichting van bijstandsgerechtigden om arbeid te verrichten in het kader van re-integratie en/of tegenprestatie is in meerdere opzichten een belangrijk maatschappelijk thema. Het is daarom van belang dat goede regelgeving is gewaarborgd. Het onderzoek ‘Een baan in de bijstand’ beoogt daaraan een bijdrage te leveren.

Meer of minder regelgeving nodig?

Met het verrichten van arbeid in het kader van de Participatiewet worden nieuwe rechtsverhoudingen in het leven geroepen, bijvoorbeeld tussen de gemeente en een extern re-integratiebureau of tussen de bijstandsgerechtigde en zijn directe werkbegeleider. Vaak is sprake van een driehoeksrelatie tussen de gemeente, de werkende bijstandsgerechtigde en een (interne) werkbegeleider of externe partij.

Dit onderzoek beantwoordt de vraag of de bestaande regelgeving (denk daarbij aan de Participatiewet, de gemeentelijke verordening en plaatsingsovereenkomsten) deze nieuwe relatie afdoende reguleren, of dat er juist meer of minder zaken moeten worden geregeld.

Interdisciplinair

Het onderzoek kent een duidelijk een interdisciplinair karakter en sluit daarom goed aan bij het speerpunt empirical-legal studies binnen de rechtenfaculteit van de VU.

Drie Nederlandse gemeenten

De uitvoering van het empirische deel van het onderzoek zal tussen 2017 en 2019 plaatsvinden in drie gemeenten. Het empirische onderzoek geeft antwoord op vragen als:

  • Wat is er op gemeenteniveau geregeld in de verhouding tussen de gemeente, de bijstandsgerechtigde die arbeid verricht in het kader van de Participatiewet en de (interne) werkbegeleider of een externe partij?
  • Hoe worden deze regels toegepast in de praktijk?
  • Hoe wordt de aan- of afwezigheid van (specifieke) regels ervaren door de direct betrokkenen?

Over de onderzoeker

Dr. A. (Anja) Eleveld is Universitair Docent Sociaal Recht aan de VU. Ze is afgestudeerd in arbeidsrecht, bestuurskunde en culturele antropologie. In 2012 promoveerde ze aan de Universiteit Leiden op een onderzoek naar de hervorming van het Nederlandse sociale zekerheidsrecht. Sindsdien heeft ze onder andere onderzoek verricht naar de regelgeving rond de arbeidsverplichting in de bijstand in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In 2015 verwierf ze een NWO-beurs (Vernieuwingsimpuls Veni) voor de uitvoering van het onderzoek ‘Een baan in de bijstand’.

Een overzicht van alle publicaties van A. Eleveld

Contact: anja.eleveld@vu.nl