Wetenschappelijke publicaties op het terrein van bijstand (Participatiewet/WWB)

2020

A. Eleveld (2020a) ‘Welfare to-work and the republican theory of non-domination’, in A. Eleveld, T. Kampen, and J. Arts (eds.), Welfare to work in contemporary European welfare states. Legal, sociological and philosophical perspectives on justice and domination (in print), Bristol: Policy Press, 263-280.


A. Eleveld (2020b) ‘Exit, voice and the minimization of domination in welfare to work relationships. Conclusion’, in A. Eleveld, T. Kampen and J. Arts (eds.) Welfare to work in contemporary European welfare states. Legal, sociological and philosophical perspectives on justice and domination (in print), Bristol: Policy Press, 331-346.


A. Eleveld, N. Harris and C. Højer Schøler (2020) ‘The prohibition of forced labour and the right to freely chosen work’: A comparision of Denmark, the Netherlands and the UK, in A. Eleveld, T. Kampen and J. Arts  (eds.) Welfare to work in contemporary European welfare states. Legal, sociological and philosophical perspectives on justice and domination (in print), Bristol: Policy Press, 113-135.


A. Eleveld, T. Kampen and J. Arts (eds.) (2020a) Welfare to work in European contemporary welfare states. Legal, sociological and philosophical perspectives on justice and domination (in print), Bristol: Policy Press.


A Eleveld, T. Kampen and J. Arts (2020b) ‘Welfare to work, social justice and domination. An introduction to an interdisciplinary normative perspective on welfare policies.’ In A. Eleveld, T. Kampen and J. Arts (eds.) Welfare to work in contemporary European welfare states. Legal, sociological and philosophical perspectives on justice and domination (in print), Bristol: Policy Press, 1-26.

2019

A. Eleveld, Gerechtshof Amsterdam 16 april 2019 (annotatie), Jurisprudentie Arbeidsrecht 2019/216


A. Eleveld (2019) Europe and the construction of a worker mentality: Human rights as an instrument of neoliberal government? The case of Dutch labour activation programmes for welfare recipients’, in T. Toracca and A. Condello (eds.), Law, labour and the humanities (in print), London: Routledge, 62-73.


A. Eleveld (2019) ‘Argumentative strategies in the defense of labour law. The Promises of Republican Theory’, in A. Blackham, M. Kullmann & A Zbyszweska (eds.), Theorizing labour law in a changing world: Towards inclusive labour law Oxford: Hart 2019, 207-222.


A. Eleveld (2019) ‘Werken met behoud van uitkering in de Participatiewet en in de werknemersverzekeringen: Een analyse van de rechtsbescherming van de re-integrerende uitkeringsgerechtigde aan de hand van de concepten “exit” en “voice”’, Ars Aequi 68 (2), 109-120. 


A. Eleveld and S. Klosse (2019) ‘Van bijstand naar duurzaam werk’, Arbeidsrecht in context 1.  


2018

P. De Casparis en A. Eleveld (2018) ‘Leeftijdsgrenzen in de Participatiewet en het gelijkheidsbeginsel’ in A. Eleveld (red.), De Participatiewet. Een grondrechtenperspectief, Monografieën Sociaal Recht nr. 73, Deventer: Wolters-Kluwer, 141-156.

A. Eleveld (2018) ‘The sanctions mitigation paradox in welfare to work benefit schemes’, Comparative Labor Law & Policy Journal 39 (2), 449-447.

A. Eleveld (2018) ‘The European Pillar of Social rights and the instrumentalization of the right to adequate minimum income benefits’, in T. Bazzani & R. Signer (eds.), Dealing with unemployment: Labour market policy trends, Humboldt-Universität, 95-126.

A. Eleveld (2018) ‘Haagse Harry onder de loep: De re-integrerende bijstandsgerechtigde en de arbeidsarovereenkomst, in (Handen) Af van de arbeidsovereenkomst: Verslag van het 15e Nationaal Arbeidsrechtcongres in November 2017. Den Haag: Sdu Juridisch, 79-92.

A. Eleveld (ed.) (2018) De Participatiewet. Een grondrechtenperspectief, Monografieën Sociaal Recht nr. 73, Deventer: Wolters-Kluwer.

A. Eleveld (2018) ‘Waarom we grondrechten serieus moeten nemen’ in A. Eleveld (red.), De Participatiewet. Een grondrechtenperspectief, Monografieën Sociaal Recht nr. 73, Deventer: Wolters-Kluwer, 1-6.

A. Eleveld (2018) ‘De taaleis in de bijstand en het discriminatieverbod’ in A. Eleveld (red.), De Participatiewet. Een grondrechtenperspectief, Monografieën Sociaal Recht nr. 73, Deventer: Wolters-Kluwer, 113-139.

A. Eleveld (2018) ‘Bijstand met rechten en plichten of een basisinkomen(bijstand)?’ in A. Eleveld (red.), De Participatiewet. Een grondrechtenperspectief, Monografieën Sociaal Recht nr. 73, Deventer: Wolters-Kluwer, 231-242.

A. Eleveld en E. Dermine (2018a) ‘Het verbod op verplichte arbeid en het recht op vrije arbeidskeuze bij re-integratie en tegenprestatie’ in A. Eleveld (red.), De Participatiewet. Een grondrechtenperspectief, Monografieën Sociaal Recht nr. 73, Deventer: Wolters-Kluwer, 81-112.

Eleveld, A. and Dermine, E. (2018b) ‘Een mensenrechtenproof gemeentebeleid: arbeid re-integratie en tegenprestatie’, NJCM-Bulletin 43 (3), 355-374.


2017

A. Eleveld (2017) ‘Activation policies: Policies of social inclusion or social exclusion?  Journal of Poverty and Social Justice 25 (3), 277-285

A. Eleveld (2017) ‘New contractualism in European welfare state policies (eds. R. Ervik, N. Kildal and E. Nilssen) (bookreview), Political Studies Review 15 (1), 149-150.

A. Eleveld (2017) ‘Flextensie en de kwalificatie van de (meerpartijen-)overeenkomst met de re-integrerende bijstandsgerechtigde’, Tijdschrift voor Recht en Arbeid, 2017/38, p. 16-20.


2016

A. Eleveld (2016) Work-related sanctions in European welfare states. An incentive to work or a violation of minimum subsistence rights? (June 15 2016). ACCESS EUROPE Research Paper No. 2016/01. Available at SSRN

A. Eleveld, 2016, ‘Rights to social assistance and sanctioning policies across Europe: recent trends and implications’, Journal of Social Security Law 23 (3), 150-162.

A. Eleveld (2016) ‘Het recht op een bijstandsuitkering voor Unieburgers na Dano, Alimanovic en García-Nieto’ Tijdschrift voor Recht en Arbeid 2016/57, (6/7), 15-18.

A. Eleveld and A. Paz-Fuchs (2016) ‘Workfare revisited’, Industrial Law Journal  45, 60-88.


2015

A. Eleveld (2015) ‘Het recht op een bijstandsuitkering voor economisch niet-actieve EU-burgers na Alimanovic: het definitieve afscheid van de proportionaliteitstoets?’ Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, 312-318.


A. Eleveld (2015) ‘De arbeidsrechtelijke bescherming van werkende bijstandsgerechtigden’, Arbeidsrecht 2015/27, 19-23. 


2014

A. Eleveld (2014) ‘The duty to work without a wage. A legal comparison between the social assistance legislations in Germany, the Netherlands and the United Kingdom’, European Journal of Social Security 16 (3), 204-224.


A. Eleveld (2014) ‘Van re-integratie naar wederkerigheid: de verplichting om arbeid te verrichten zonder loon in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk’, Tijdschrift voor Recht en Arbeid 6, 3-9.


A. Eleveld (2014) ‘Verplicht werken in de bijstand: personele werkingssfeer, randvoorwaarden en sancties’, PS Documenta, 172-186.


A. Eleveld, S.A.M. Groen, W.L. Munneke, W.L. Roozendaal en K.M. de Vries (2014), Enkele staatsrechtelijk-juridische aspecten van de decentralisaties in het sociale domein, Rapport voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken, VU Amsterdam.


2013

A. Eleveld (2013) ‘De arbeidsplicht en het rechtskarakter van de bijstandswetgeving’, Nederlands Juristenblad , 1631-1637.


A. Eleveld and O.P. VanVliet (2013) ‘The Dutch welfare state: recent reforms in social security and labour law’, Diritto pubblico Comparato ed Europeo (4), 1371-1399 (samen met O.P. van Vliet).


A. Eleveld (2013) ‘Grenzen aan de tegenprestatie naar vermogen’. Annotatie bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 25 Februari 2013, Tijdschrift voor Recht en Arbeid 2013/62.


2012

A. Eleveld (2012) ‘Arbeidsplicht, rechtvaardigheid en de grondslagen van het sociale zekerheidsrecht’, Netherlands Journal of Legal Philosophy 41 (1), 28-43.    


A. Eleveld (2012) ‘De veranderde bijstandswetgeving in het licht van het internationale recht’, Tijdschrift voor Recht en Arbeid (4 ) 5, 24-26. 


2011

A. Eleveld (2011), ‘Configuraties van liberale governmentality. Een vergelijking van het discours rond de Armenwet en het levensloopdiscours’, Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 31-45

Populaire output op het terrein van de bijstand (Participatiewet/WWB)

A. Eleveld (2016) ‘Sancties in de bijstand en het gevaar van sociale uitsluiting. Van de wortel en de stok in de put’, Sociaal Bestek 78 (6), 55-57. 


A. Eleveld (2013) ‘Zijn moeder en de buurman nu werkelijk fraudeurs?’ Stentor 30 November 2013.