Onderzoek

Het onderzoek van de afdeling Staats- en bestuursrecht is georganiseerd in de volgende expertisecentra en onderzoeksprogramma's.

Amsterdam Centre for Migration and Refugee Law
De ontwikkelingen van het migratierecht op landelijk, Europees en globaal niveau.

Grondrechten, regulering en de verantwoordelijke overheid
Welke consequenties voor de rechtsstatelijke waarborgen aan overheidsoptredens heeft het verschuiven van taken van de overheid naar burgers?

Public Contracts: Law & Governance
Onderzoek naar public contracts in ruime zin.