Reenen LLM, drs. P. (Pieter) van

Promovendus

Curriculum vitae
Pieter van Reenen heeft Engelse en Amerikaanse taal- en letterkunde gestudeerd aan de UvA (1983-89), en heeft in 2012 een deeltijdstudie Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht afgerond. Hij is vanaf 1988 werkzaam op het gebied van asiel en vluchtelingen, eerst bij Amnesty International, daarna bij de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. Hij werkt nu voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Hij is sinds begin 2015 als buiten-promovendus verbonden aan de sectie Migratierecht van de Vrije Universiteit.

Expertise
(Europees) migratierecht

Onderzoeksactiviteiten
Pieter van Reenen verricht zijn promotieonderzoek in het programma migratierecht. Zijn onderzoek richt zich op de betekenis van het onpartijdig onderzoeken en beslissen op asiel aanvragen, zoals neergelegd in artikel 10, lid 3 onder (a), van de EU Procedurerichtlijn (2013/32/EU). Ook onderzoekt hij wat bedoeld wordt met de deontologische beginselen uit overweging 17 van de Considerans, die als uitwerking van onpartijdig beslissen worden opgevoerd. 

Promotores: Prof. T.P. Spijkerboer, Dr. A.M. Reneman 

Kernpublicaties

  • Pieter van Reenen, Over de samenwerkingsplicht en onderzoek doen in de asielprocedure, Utrecht: Kennispunt Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, Universiteit Utrecht, 2012.
  • Pieter van Reenen, ’Over de samenwerking tussen ambtenaar en asielzoeker’, Journaal Vreemdelingenrecht, nr 4, november 2012, jaargang 11.
  • Pieter van Reenen, 'Impartiality in the EU Asylum Procedure', European Journal on Migration and Law, Volume 20 (2018) p.338 - 356