Reneman, mr. dr. A.M. (Marcelle)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 89912
1a-30
a.m.reneman@vu.nl
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( staats- en bestuursrecht )
Universitair docent

Curriculum vitae 
Marcelle Reneman werkt sinds augustus 2013 als universitair docent bij de sectie migratierecht van de afdeling Staats- en Bestuursrecht. Ze coördineert de Migration Law Clinic (www.migrationlawclinic.org) waar studenten onderzoek doen over complexe vragen op het gebied van Europees migratierecht ter ondersteuning van zaken die aanhangig zijn bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Hof van Justitie EU. Van 2006 t/m 2013 was zij als promovenda en vervolgens als universitair docent verbonden aan het Instituut voor Immigratierecht van de Universiteit Leiden. In de periode 2001-2007 werkte zij als beleidsmedewerker voor VluchtelingenWerk Nederland. In 2001 was zij jurist bij de vreemdelingenkamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Onderwijsactiviteiten 
Migration Law Clinic (www.migrationlawclinic.org)
Migration and Legal Remedies
Migratierecht
Stagecoördinator
Scriptiebegeleiding

Onderzoeksactiviteiten 
Marcelle Reneman verricht onderzoek in het programma Migratierecht. Voor haar promotie-onderzoek onderzocht zij de mogelijke betekenis van het EU recht op een effectief rechtsmiddel voor de rechtmatigheid en interpretatie van de EU Asielprocedurerichtlijn (2005/85/EG en 20123/32/EU). Zij richtte zich specifiek op de betekenis van dit recht voor het recht van asielzoekers om in een lidstaat te verblijven, het recht om gehoord te worden, diverse bewijsrechtelijke kwesties en rechterlijke toetsing.

Expertise 
Migratierecht, internationaal, Europees en Nederlands asiel- en vluchtelingenrecht, procesrecht, mensenrechten, EU-recht, kinderrechten.

Kernpublicaties

  • EU Asylum Procedures and the Right to an Effective Remedy, Hart Publishing (2014) 
  • ‘Ne bis in idem-beginsel dient te worden ingeperkt, Implementatie en toepassing EU-regels over beoordeling en toetsing opvolgende asielaanvragen’, A&MR 2015, nr. 9/10, p. 368-381 
  • G. Beck, N. Mole and A.M. Reneman, The application of the EU Charter of Fundamental Rights to asylum procedural law, ECRE/Dutch Council for Refugees (2014)
    ‘Expulsion of EU Citizens on the Basis of Secret Information: Article 47 of the EU Charter on Fundamental Rights Requires Disclosure of the Essence of the Case, Review of European Administrative Law (2014), pp. 69-79 
  • ‘Speedy asylum procedures in the EU, Striking a fair balance between the need to process asylum cases efficiently and the asylum applicant’s EU right to an effective remedy’, International Journal of Refugee Law (2013), pp. 717-748

Alle VU-publicaties, via Metis

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Nevenwerkzaamheden

Commissie Meijers - Lid Utrecht, 01 augustus 2013
Vluchtelingenwerk Nederland - lid Commissie Asiel Amsterdam, 01 augustus 2013
Kluwer. AB bestuursrechtspraak - Cluster coördinator Vreemdelingenrecht Deventer, 28 november 2014
Vluchtelingenwerk Nederland - Lid Commissie Strategisch Procederen Amsterdam, 28 november 2014
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017