Schilder, prof. mr. A.E. (Jon)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 86264
1a-30
a.e.schilder@vu.nl
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( staats- en bestuursrecht )
Hoogleraar Staats- en bestuursrecht, afdelingshoofd staats- en bestuursrecht

Vakgebied en specialisatie: 
Staats- en bestuursrecht

Publicaties: 

Postadres:
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Nevenwerkzaamheden

Academnie voor Wetgeving - Docent Den Haag, 02 december 2013
Adviescommissie Veiligheidsonderzoeken AIVD - lid Den Haag, 02 december 2013
Adviesraad Nationaal Kiezersonderzoek - lid Nijmegen, 02 december 2013
Centraal Fonds Volkshuisvesting - Lid bezwaarschriftcommissie Naarden, 02 december 2013
Raad van advies Hartmans studiekring - voorzitter Onbekend, 02 december 2013
Rechtbank Arnhem - Rechter-plaatsvervanger Arnhem, 02 december 2013
Tijdschrift voor Constitutioneel recht - redactielid Nijmegen, 02 december 2013
Vereniging voor Nederlandse Gemeenten - Voorzitter commissie gemeenterecht Den Haag, 02 december 2013
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017