Schoonhoven, Prof. dr. R. (Renée) vanDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 83369
1a-30, 1a-30
r.van.schoonhoven@vu.nl
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( staats- en bestuursrecht ), faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( bureau van de faculteit )
Bijzonder hoogleraar onderwijsrecht

Curriculum vitae
Is in 2015 benoemd als bijzonder hoogleraar Onderwijsrecht met betrekking tot het beroepsonderwijs. De leerstoel is ingesteld door de Stichting Bijzondere Leerstoelen Onderwijsrecht (SBLO).
Zij studeerde sociologie in Rotterdam en was daarna enige tijd werkzaam in beleidsfuncties in het onderwijs, waaronder bij het ministerie van OCW. Promoveerde in 1999 aan de UvA (onderwijskunde) op een onderzoek naar de invoering van decentrale arbeidsvoorwaarden in het voortgezet onderwijs. Aansluitend specialiseerde zij zich, als zelfstandig onderzoeker en adviseur, in de wet- en regelgeving van het beroepsonderwijs (pro, vmbo, mbo en educatie).


Onderwijsactiviteiten
Onderwijsrecht

Onderzoeksactiviteiten
Verricht onderzoek in het programma Grondrechten, regulering en de verantwoordelijke overheid, in het bijzonder naar de regulering van de kwalificerende en socialiserende functie van het beroepsonderwijs en de positie van bijzondere doelgroepen in deze onderwijssector.

Expertise
Onderwijsrecht, beroepsonderwijs, mbo, vmbo, praktijkonderwijs, volwasseneneducatie

Kernpublicaties
  • R. van Schoonhoven, m.m.v. P. Leenheer en P. Smets, Het middelbaar beroepsonderwijs: schaakstuk op het bord van overheid en bedrijfsleven. In: De Nieuwe Meso 2014, nr. 3, p. 4 – 56.
  • R. van Schoonhoven, Wet educatie en beroepsonderwijs. Lexplicatiebundel 3.76a (2e druk). Deventer: Kluwer 2013.
  • R. van Schoonhoven, Educatie op een kruispunt. Ontwikkelingsrichtingen voor volwasseneneducatie. Rotterdam: Actis 2012.
  • R. van Schoonhoven, Tussen tafellaken en servet? Over de niveau 1 en niveau 2 opleidingen op het snijvlak van vmbo en mbo. Pre-advies voor de Jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging Onderwijsrecht, november 2010. Den Haag: SDU.
  • R. van Schoonhoven, Ruimte, regels en beroepsonderwijs. Verkenning van onderwijsrechtelijke vraagstukken in het beroepsonderwijs en opmaat tot een onderzoeksprogramma. Amsterdam: SWP Publishers 2010.

Alle VU-publicaties, via Metis

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam