Søndergaard, J. (Johanne)

Promovendus

Curriculum vitae
2009-2011 MSc Research Migration, Ethnic Relations and Multiculturalism, Universiteit Utrecht
2005-2006 MSc Gender, Rights and Development, Glasgow University
2002-2005 BA Social Sciences, University College Utrecht

Onderzoeksactiviteiten
Johanne Søndergaard verricht onderzoek in het programma Migratierecht. Haar onderzoek valt onder het Vici-project 'Migration Law as a Family Matter'. 
Het onderzoek richt zich op de verhoudingen tussen familienormen en belemmeringen bij de harmonisatie van migratierecht in de Europese Unie. Het onderzoek zal zich richten op de periode van 1990-2010.

Promotoren
prof. mr. T.P. Spijkerboer
prof. dr. H. Ganzeboom

Onderwijsactiviteiten
Human Rights and Citizenship (Bachelor minor profiel Human Rights and Migration)

Kernpublicaties
Alle VU-publicaties, via Metis

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam