Spijkerboer, prof. mr. T.P. (Thomas)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 86274
1a-30
t.p.spijkerboer@vu.nl
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( staats- en bestuursrecht )
Hoogleraar migratierecht
Curriculum vitae
 • 1982-1986: Rechtswinkel Amsterdam
 • 1986-1993: Advokatenkollektief Zaanstreek
 • 1993-2000: Katholieke Universiteit Nijmegen
 • 2000-heden: Vrije Universiteit Amsterdam

Bij de Rechtswinkel werkte Thomas Spijkerboer in de sectie Wonen, en hield zich met name bezig met de Huurprijzenwet Woonruimte. Als advocaat heeft hij zich gespecialiseerd in asielzaken. Vanaf 1993 gaf hij in Nijmegen de vakken Europees Migratierecht, Nederlands Migratierecht, en International Refugee Law. Zijn proefschrift (Gender and Refugee Status, 1999) is een combinatie van kwalitatief, kwantitatief en juridisch onderzoek. Aan de VU heeft hij een onderzoeksgroep op het gebied van Migratierecht opgezet. Hij is één van de docenten in de master track International Migration and Refugee Law.

Onderzoeksactiviteiten
Thomas Spijkerboer verricht onderzoek in het programma Migratierecht. Dit onderzoeksprogramma participeert in het Migration & Diversity Centre van de VU. 

Op dit moment leidt hij het onderzoeksproject ‘Border Policies and Sovereignty. Human Rights and the right to life or irregular migrants’. Zelf voert hij daarbinnen ook het deelonderzoek naar de mensenrechtelijke aspecten uit. Dit thema houdt nauw verband met de huisige crisis van het Europese migratie- en vluchtelingenrecht.  

Daarnaast geeft hij ad interim leiding aan het onderzoeksproject ‘Migration Law as a Family Matter’, dat is opgezet door wijlen Sarah van Walsum.
Overig onderzoek gaat over de relatie tussen migratierecht, gender en seksualiteit in het project; (o.a. het project Fleeing Homophobia); de positie van de rechter in het vreemdelingenrecht; en naar de juridische positie van actievoerende ongedocumenteerden in Amsterdam en andere steden.

Onderwijs

 • Structures and tensions in migration and refuugee law
 • Irregular migration

Expertise
Internationaal, Europees en Nederlands migratierecht; Internationaal, Europees en Nederlands asiel- en vluchtelingenrecht; rechtstheorie, met name op het gebied van critical legal studies en queer theory.

Kernpublicatie

 • Coercion, Prohibition, and Great Expectations. The continuing failure of the Common European Asylum System, Common Market Law Review 53 (2016), p. 607-642   (Met Maarten den Heijer en Jorrit Rijpma)
 • Fleeing Homophobia. Sexual orientation, gender identity and asylum (editor), London & New York: Routledge 2013 (239 p.)
 • On The Morality and Legality of Borders: Border Policies and Asylum Seekers, in Harvard Human Rights Journal, 2013 (26), p. 1-38 (met Tally Kritzman-Amir)
 • Analysing European Case-Law on Migration: Options for Critical Lawyers, in Loïc Azoulai and Karin de Vries (eds): EU Migration Law. Collected Courses of the Academy of European Law, Oxford University Press, 2014, p. 188-218
 • Moving Migrants, States, and Rights. Human Rights and Border Deaths, in Law and Ethics of Human Rights 2013 (7), p. 213-242

Een overzicht van alle VU-publicaties, via Metis.

Zie ook de eigen website www.thomasspijkerboer.eu

Postadres

Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Nevenwerkzaamheden

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht - Voorzitter redactie Den Haag, 01 januari 2010
European Journal of Migration and Law - redactielid Leiden, 02 december 2013
Rechtspraak Vreemdelingenrecht - redactielid Nijmegen, 02 december 2013
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017