Stronks, mr. drs. M.C. (Martijn)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 83412
1a-30
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( staats- en bestuursrecht )
Promovendus

Curriculum vitae
Martijn Stronks studeerde rechten en filosofie. Na zijn studie werd hij hoofdredacteur van het migratierechtelijke vaktijdschrift Migrantenrecht en zijn opvolger Asiel&Migrantenrecht. Tussen 1 september 2012 en 31 augustus 2016 schreef hij, dankzij een ‘NWO-Onderzoekstalentbeurs’, een juridisch, filosofisch proefschrift. Per september 2016 is hij als universitair docent verbonden aan de sectie migratierecht van de VU.

Onderwijsactiviteiten

  • Pleitoefening
  • Philosophy of International Migration and Refugee law
  • Citizenship
  • Fundamental Rights in Europe
  • Scriptie begeleiding
Onderzoeksactiviteiten
Martijn Stronks verricht onderzoek in het programma Migratierecht. Zijn juridisch en filosofisch promotieonderzoek (promotor Hemme Battjes, co-promotores: Ger Groot en Lieneke Slingenberg) handelde over het begrip tijd in het Europese migratierecht. Zijn huidige onderzoek richt zich met name op het raakvlak van (rechts)filosofische vraagstukken en (actuele) migratierechtelijke problemen.

Expertise
Migratierecht, tijd en (migratie)recht, rechtsfilosofie, moderne Franse filosofie.

Kernpublicaties
  • ‘Een bijna ongebreidelde beteugeling van de tijd. Een analyse van aanscherpingen van de glijdende schaal’, NJB 2013-34, p. 2306-2314.
  • ‘The Question of Salah Sheekh: Derrida’s hospitality and migration law’, International Journal of Law in Context 2012-1, p. 73-95. 
  • ‘Tijd, identiteit en narrativiteit, of hoe te verwesteren in Nederland’, in: A. Terlouw & K. Zwaan, Tijd en het asielrecht, Deventer: Kluwer 2011. 
Alle VU-publicaties, via Metis

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Nevenwerkzaamheden

Geen nevenwerkzaamheden
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017