Struiksma, prof. mr. J. (Jan)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 86267
1a-30
j.struiksma@vu.nl
bestuurszaken ( vu-organisatie )
Hoogleraar bestuursrecht

Curriculum vitae
Jan Struiksma (1954) is hoogleraar bestuursrecht, in het bijzonder het ruimtelijk bestuursrecht, aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij is afkomstig uit de praktijk van de ruimtelijke ordening: hij werkte bij de provincie Noord-Holland, bij de gemeente Zaanstad en bij het stedenbouwkundig adviesbureau VVK Architectuur en Stedenbouw in Amsterdam. Hij is auteur van het studieboek Het systeem van het ruimtelijke ordeningsrecht (onder meer te downloaden vanaf www.ibr.nl, overige publicaties) en was tot voor kort annotator van bestuursrechtelijke uitspraken in de Administratiefrechtelijke Beslissingen. Verder zijn diverse publicaties van hem verschenen in het Tijdschrift voor Bouwrecht (tot 2008 bekend als Bouwrecht), bij welk blad hij deel uitmaakt van de redactieraad. Daarnaast is hij voorzitter van het Instituut voor Bouwrecht en rechter-plaatsvervanger in Utrecht en Amsterdam. Zijn oratie met als titel Deregulering met behoud van ellende gaat over de vraag waarom deregulering kan leiden tot meer regels.

Onderwijsactiviteiten 
ruimtelijk bestuursrecht
algemene bestuursrechtelijke vakken
bestuursprocesrecht

Onderzoeksactiviteiten
Jan Struiksma verricht onderzoek in het programma Public Contracts: Law & Governance.
Jan Struiksma doet rechtstheoretisch onderzoek naar de grondslagen van rechtswetenschap en houdt zich bezig met de regeling van publieke en private belangen in het omgevingsrecht

Expertise
Omgevingsrecht, Bestuursprocesrecht

Kernpublicaties
  • Deregulering met behoud van ellende, oratie Vrije Universiteit 2003
  • Het systeem van het ruimtelijke ordeningsrecht, IBR 2008
  • Simpel toch?, in: Bezinning op het omgevingsrecht, ministerie VROM 2010

alle VU-publicaties, via Metis 
 
Postadres:
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam