Vries, dr. K.M. (Karin) deDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 86273
1a-30
k.m.de.vries@vu.nl
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( staats- en bestuursrecht )
Universitair docent

Curriculum vitae
Karin de Vries is in 2012 aan de VU gepromoveerd op een proefschrift over de Wet inburgering in het buitenland. Van 2006 tot 2011 was zij aan de VU verbonden als promovenda en docent bij de Afdeling Staats- en Bestuursrecht, sectie Migratierecht. Daarvóór werkte zij als beleidsmedewerker bij de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. Van 2011 tot 2012 was zij Max Weber Fellow aan het European University Institute in Florence. Sinds augustus 2012 werkt Karin opnieuw bij de VU.

Onderwijsactiviteiten 
Staatsrecht
Bachelorscriptie
Studentenparlement.

Onderzoeksactiviteiten
In haar proefschrift beschrijft Karin de Vries de implicaties van het Europese en internationale immigratierecht voor de Nederlandse wetgeving inzake inburgering in het buitenland. Zij schrijft daarnaast artikelen en noten op het gebied van het (Europese) migratierecht, inburgeringseisen en burgerschap in het Nederlandse en EU-recht, mensenrechten en migratierecht en het verbod van discriminatie op grond van ras en nationaliteit. Karin de Vries verricht onderzoek in het programma Grondrechten, regulering en de verantwoordelijke overheid.

Expertise
Staatsrecht, mensenrechten, (Europees) migratierecht, burgerschap en inburgering, non-discriminatie.

Kernpublicaties
  • ‘Integration at the Border. The Dutch Act on Integration Abroad and International Immigration Law’ (proefschrift VU), (te verschijnen bij Hart Publishers in 2013)
  • ‘The equality clauses in the EU directives on non-discrimination and migration/asylum’, in S.Morano-Foadi & M. Malena, Integration for Third-Country Nationals in the European Union (te verschijnen bij Edward Elgar Publishers in 2012), met S. Morano-Foadi
  • ‘An Assessment of ‘Protection in Regions of Origin’ in Relation to European Asylum Law’, European Journal of Migration and Law 2007 (1), p. 83-103
Alle VU-publicaties, via Metis
Alle publicaties t/m oktober 2012

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Nevenwerkzaamheden

Geen nevenwerkzaamheden
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017