Witte, mr. I.R.W. (Ivor)

Promovendus

Expertise
Pensioenrecht

Onderzoeksactiviteiten 
Ivor Witte verricht onderzoek in het facultaire onderzoeksprogramma Publieke en private belangen in het financieel en ondernemingsrecht. Toezicht en taakafbakening. Wordt bij aanvullende pensioenregelingen de vormgeving van het toezicht bepaald door het product ongeacht welke instelling als uitvoerder optreedt, dan wel door de aard of de soort van de instelling die het product uitvoert? Ivor participeert ook in het Expertisecentrum Pensioenrecht.


Kernpublicaties
  • Wijziging Wet Bpf 2000, Pensioen&Praktijk, 2010/12
  • Collectief DC en de P(S)W, Pensioen&Praktijk, 2006/7-8
  • Pensioenfondsen het land uit, Pensioen&Praktijk, 2005/7-8

Alle VU-publicaties, via Metis


Curriculum vitae
  • Hoofd sectie pensioenrecht, Montae Advies
  • Senior consultant, Mercer 
  • Bestuursadviseur, Bpf Landbouw

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam