Zijlstra, prof. mr. S.E. (Sjoerd)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 86265
1a-30
s.e.zijlstra@vu.nl
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( staats- en bestuursrecht )
Hoogleraar, coördinator afstudeerrichting staats- en bestuursrecht

Vakgebied en specialisatie 
staats- en bestuursrecht

  • Algemeen bestuursrecht
  • Bestuurlijk organisatierecht 
  • Decentralisatie 
  • Wetgeving en wetgevingsleer

Onderwijsactiviteiten 
Bestuurlijk organisatierecht
Bestuursrecht
Overheid en privaatrecht
Verdieping staats- en bestuursrecht: Wetgevingsleer I en II
Wetgevingsleer I 
 
Onderzoek 
neemt deel aan de facultaire onderzoeksprogramma's 'Public Contracts: Law & Governance' en 'Grondrechten, regulering en de verantwoordelijke overheid'.

Publicaties 
alle VU-publicaties, via Metis

Postadres

Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Nevenwerkzaamheden

Academie voor wetgeving - Kerndocent Den Haag, 02 december 2013
Kluwer - redactievoorzitter Ndl. Tijdschrift voor het Bestuursrecht Deventer, 02 december 2013
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017