Afdeling Strafrecht en Criminologie

Criminaliteit en criminaliteitsbestrijding staan in het brandpunt van de maatschappelijke belangstelling. Er gaat geen dag voorbij of de media berichten over nieuwe misdaden en nieuwe strafzaken. In het dagelijkse leven houdt een grote groep professionals zich bezig met het bestrijden of voorkomen van criminaliteit. Goede en gedegen kennis is daarvoor onmisbaar. De afdeling Strafrecht en Criminologie levert daaraan een belangrijke bijdrage. Allereerst door het verzorgen van diverse opleidingen op zowel juridisch als sociaal-wetenschappelijk terrein. Voorts draagt de afdeling Strafrecht en Criminologie bij aan het wetenschappelijke en maatschappelijke debat door middel van tal van publicaties en lezingen. De leden van de afdeling dragen ook actief hun kennis uit door middel van scholing van professionals, advisering, deelname aan commissies en diverse andere nevenactiviteiten.

Prof. dr. M.F.H. Hirsch Ballin – Afdelingshoofd Strafrecht en Criminologie