Onderwijs

De afdeling Strafrecht en Criminologie verzorgt onderwijs in diverse opleidingen. In de bachelor Rechtsgeleerdheid worden drie grote bachelorvakken aangeboden als de minor Actuele dilemma’s in de strafrechtspleging. Voorts kent de master Rechtsgeleerdheid een strafrechtelijke afstudeerrichting. Tevens biedt de afdeling binnen de bachelorfase een minor Forensische criminologie aan.

De afdeling verzorgt verder een bacheloropleiding Criminologie, een masteropleiding Criminologie en een masteropleiding International Crimes and Criminology. De bacheloropleiding biedt een brede introductie in de criminologie, met juridische, psychologische, sociaal-wetenschappelijke en specifiek criminologische vakken. De masteropleiding Criminologie biedt de afstudeerrichtingen Opsporingscriminologie, gericht op het analyseren van misdaadproblemen, en Interventiecriminologie, gericht op het beëindigen van criminele carrières. International crimes and criminology richt zich op de interdisciplinaire bestudering van ernstige en grootschalige mensenrechtenschendingen.