Stevens, prof. mr. L. (Lonneke)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 83969
3a-34
l.stevens@vu.nl
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( strafrecht )
Hoogleraar straf(proces)recht

Curriculum vitae
Lonneke Stevens studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Maastricht (cum laude) en promoveerde in 2005 aan de Universiteit van Tilburg op ‘Het nemo-teneturbeginsel in strafzaken: van zwijgrecht naar containerbegrip’. Hierna is zij werkzaam geweest als strafrechtadvocaat te Amsterdam en als universitair docent en universitair hoofddocent bij de sectie strafrecht van de VU. Thans is zij hoogleraar bij de afdeling Strafrecht & Criminologie en tevens hoofd van deze afdeling. Zij is eveneens rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Amsterdam.

Onderwijsactiviteiten
Formeel strafrecht
Verdieping strafrecht I
Postacademisch onderwijs

Onderzoeksactiviteiten
Lonneke Stevens verricht onderzoek in het programma Empirie en Norm

Haar onderzoek richt zich in het bijzonder op actuele en fundamentele strafprocesrechtelijke onderwerpen de voorlopige hechtenis, rechtsbijstand bij politieverhoor, en meest recent, betrouwbare waarheidsvinding en bewijswaardering door de rechter. Stevens’ onderzoek kenmerkt zich door de interdisciplinaire benadering: strafvorderlijke thema’s worden niet alleen van een juridisch perspectief bestudeerd maar ook vanuit andere wetenschappelijke disciplines en op basis van empirische gegevens. 

Expertise
Straf(proces)recht
Bewijs(waardering)
Voorlopige hechtenis
Waarheidsvinding
Zwijgrecht

Kernpublicaties

  • L. Stevens, ‘Bewijs waarderen: hoe doen strafrechters dat?’, Nederlands Juristenblad 2014, p. 2842-2850.
  • L. Stevens, ‘The meaning of the presumption of innocence for pre-trial detention. An empirical approach’, Netherlands Journal of Legal Philosophy 2013, p. 239-248.
  • L. Stevens, ‘Voorlopige hechtenis in tijden van risicomanagement. Lijdende of leidende beginselen?’, Delikt en Delinkwent 2012, p. 382-405.
  • L. Stevens & W.J. Verhoeven, Raadsman bij politieverhoor. Invloed van voorafgaande consultatie en aanwezigheid van raadslieden, op de organisatie en wijze van verhoren en de proceshouding van de verdachte, WODC research report, The Hague: Boom Juridische Uitgevers 2010, 201 pp.
  • L. Stevens, Het nemo-teneturbeginsel in strafzaken: van zwijgrecht naar containerbegrip, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2005.

Een overzicht van allealle VU-publicaties, via Metis.

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Nevenwerkzaamheden

Rechtbank Amsterdam - Rechter-plaatsvervanger Amsterdam, 01 september 2015
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017