Ekelhof LLM, M.A.C. (Merel)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

Promovendus

Curriculum vitae
Merel Ekelhof is werkzaam bij de Vrije Universiteit Amsterdam als promovenda. Haar onderzoek richt zich op de ontwikkeling en het gebruik van autonome wapensystemen, waarbij zij zich met name richt op menselijke controle binnen relevante besluitvormingsprocessen. Haar onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Defensie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken en is tevens gelieerd aan TNO. Hiervoor was Merel werkzaam bij de Koninklijke Luchtmacht en Pax. Ze heeft een LLM in Law and Politics of International Security van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Onderwijsactiviteiten
Geen 

Onderzoeksactiviteiten
Merel Ekelhof verricht onderzoek in het programma Boundaries of Law bij de afdeling Transnational Legal Studies.

Haar onderzoek richt zich op de ontwikkeling en inzet van autonome wapensystemen. Merel is geïnteresseerd in de toepassing van regels en normen binnen besluitvormingsprocessen, met name in de relatie tussen menselijk handelen en (steeds autonomere) technologieën. Haar onderzoekstraject is gefinancierd door het Ministerie van Defensie en Buitenlandse Zaken, die zij tevens adviseert over zaken gerelateerd aan autonome wapens. In april 2016 sprak Merel over Human control in the targeting process gedurende de meeting of experts van de Verenigde Naties CCW in Geneve.

Expertise
Autonome wapens, betekenisvolle menselijke controle, internationaal recht en politiek, targeting, rechtsfilosofie en internationaal humanitair recht.

Kernpublicaties
  • Ekelhof, Merel A.C. 2016. “Human control in the Targeting Process” Paper presented during the United Nations Convention on Certain Conventional Weapons Meeting of Experts on Lethal Autonomous Weapons Systems. Fortcoming in: UN CCW own publication series.
  • Ekelhof, Merel A.C. 2016. “Are you smarter than Professor Hawking? Higher forces and Gut-feelings in the Debate on Lethal Autonomous Weapons Systems.” EJIL: Talk! (27-04-2016).
  • Ekelhof, Merel A.C. 2015. “Autonome Wapens: een verkenning van het concept van Meaningful Human Control.” Militaire Spectator 184:5, 232-245.

Alle VU-publicaties, via Metis


Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam