Hingh, dr. mr. A.E. (Anne) deDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 83842
2a-91
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( transnational legal studies )
Universitair docent Internetrecht

Curriculum vitae
Anne de Hingh promoveerde in 2000 op een onderzoek naar o.m. landeigendom en agrarisch landgebruik in prehistorische samenlevingen (Faculteit Archeologie, Universiteit Leiden). Zij werkte achtereenvolgens als algemeen coördinator in de museumsector, als beleidsadviseur en als free lance onderzoeker en publicist. Na haar studie Rechtsgeleerdheid aan de VU (2010-2014) was zij onder meer werkzaam als redactiesecretaris van AMI (Tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht) en Mediaforum (Tijdschrift voor media- en communicatierecht).

Onderwijs
Actualiteiten internetrecht
Cybercrime
E-commerce
Scriptiebegeleiding (master)
Stagecoördinator

Expertise
Internetrecht

Onderzoek
Neemt deel aan het facultaire onderzoeksprogramma Boundaries of law 

Publicaties
alle VU-publicaties, via Metis

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Nevenwerkzaamheden

Geen nevenwerkzaamheden
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017