Transnational Legal Studies

afdeling TLS 2015

Fascinatie voor recht en globalisering kenmerkt de groep internationaal georiënteerde wetenschappers bij de afdeling Transnational Legal Studies. Lange tijd waren nationale staten soeverein. Door internationale verdragen werd een deel van de soevereiniteit opgegeven. De transnationale Europese Unie ging een stap verder. Door internet is handhaven en de kwestie van soevereiniteit verder gecompliceerd – en relevanter dan ooit. Grensoverschrijdende onderwerpen zoals internet, milieu, internationale criminaliteit en terrorisme vragen om een benadering die zich niet beperkt tot nationale grenzen en (inter)nationaal recht.

Met het in één afdeling opgaan van de groepen Internationaal recht, EU recht, en Internetrecht ontstond een uniek samenwerkingsverband dat zich op onderzoek- en onderwijsterrein nationaal en internationaal onderscheidt. Wij kijken niet alleen naar nationaal, Europees en internationaal recht, maar ook naar de rol die NGO’s, bedrijven en belangengroeperingen spelen bij de totstandkoming van normen. Ook ligt de nadruk niet alleen op het positieve recht, maar ook op de sociale, economische, symbolische en politieke dimensie van grensoverschrijdende vraagstukken.

Wat mij bijzonder aanspreekt is de inhoudelijke gedrevenheid van de medewerkers, die blijkt uit onderwijs dat door studenten gewaardeerd wordt en een onderzoeksreputatie die net als het onderzoek grensoverschrijdend is. Tot mijn genoegen is deze inspirerende omgeving ook de reden dat regelmatig gastonderzoekers met plezier en voldoening gedurende enkele weken of maanden onderdeel van onze afdeling uitmaken.

Prof. dr. Gareth Davies
afdelingshoofd Transnational Legal Studies