Lodder, prof mr. A.R. (Arno)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

Arno Lodder
+31 20 59 86215
2a-91
a.r.lodder@vu.nl
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( transnational legal studies )
Hoogleraar internetrecht, afdelingshoofd Transnational Legal Studies

View this page in English 

Curriculum vitae
  • UHD Recht en internet (2006-2011), Vrije Universiteit 
  • UD Recht en internet (1999-2006), Vrije Universiteit 
  • Docent, promovendus en coördinator computer ondersteund onderwijs (1992-1998), Universiteit Maastricht

Onderwijsactiviteiten
Bachelor: Internet Governance, Cybercrime
Master: Actualiteiten internetrecht, Privacy en security, E-commerce Law
Postinitieel: Elektronisch contracteren, Bestuursrecht en GEO regelgeving, Internetrecht

Onderzoeksactiviteiten
Alles is Internetrecht, zo staat op de achterkant van het in 2014 verschenen boek Over de grenzen van het internet 45 verhalen over recht en onrecht op Facebook, Youtube, Marktplaats, Twitter, Pirate Bay en andere plekken te lezen. Dit boek geeft ook voor niet in ingevoerde lezers een mooi overzicht van de grote diversiteit aan internetrechtonderwerpen. In zijn onderzoek (Center for Law and Internet, programma Boundaries of Law, NetwerkInstituut) richt Arno Lodder zich op de normering van internettechnologie, met name de juridische grenzen en randvoorwaarden voor het gebruik van internet en de internetinfrastructuur. In het verleden heeft hij zich beziggehouden met recht en elektronische handtekeningen, ongevraagde commerciële communicatie (spam), virtuele werelden, web 2.0 (o.a. sociale netwerken) en online geschillenoplossing. Behalve genoemde onderwerpen houdt hij zich bezig met onderzoek naar cyberwar, internet van dingen en neemt deel aan het EU FP7 anti money laundering project Hemolia (2011-2014).

Kernpublicaties
  • Lodder, A.R. & Zeleznikow, J. (2010). Enhanced dispute resolution through the use of information technology. Cambridge: Cambridge University Press. 
  • Kokswijk, J. van & Lodder, A.R. (2008). Recht in online reality: de juridische werkelijkheid in fantasiewerelden. Zutphen: Paris uitgevers. 
  • A.R. Lodder & Zeleznikow, J. (2005). Developing an Online Dispute Resolution Environment: Dialogue Tools and Negotiation Systems in a Three Step Model, Harvard Negotiation Law Review, 10:287-338. 
  • A.R. Lodder, J. Dumortier & S.H. Bol (2005), Het recht rond elektronische handtekeningen: Richtlijn 1999/93/EG en de omzetting in België en Nederland, Kluwer, Deventer. 
  • A.R. Lodder, H.W.K. Kaspersen, M. Briët, D.F. Groenevelt, M.C. Steeman & C. Suen (2004), Spam, spammer, ... Analyse van het recht en de techniek rond elektronische ongevraagde commerciële communicatie, in het bijzonder via email, Den Haag: SDU uitgevers 2004

Een overzicht van alle VU-publicaties, via Metis. 

Expertise
Internetrecht, e-commerce, geschillenoplossing, virtuele werelden, web 2.0

Postadres

Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Nevenwerkzaamheden

Tijdschrift voor Internetrecht - Redactie Zutphen, 01 december 2012
Raad van Tucht EICPC - Voorzitter De Haag, 24 juni 2013
International Journal of Online Dispute Resolution - redactie The Hague, 01 september 2013
SOLV advocaten - Of Counsel Amsterdam, 01 november 2014
International Review of Law, Computers & Technology - redactie London, 03 november 2014
Stichting platform open commentaren - Bestuurder Amsterdam, 08 november 2016
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017