Onderzoek

Het onderzoek maakt onderdeel uit van het onderzoeksprogramma Boundaries of Law en is ondergebracht in drie onderzoekscentra:

- Centre for the Politics of Transnational Law (CePTL), een academisch onderzoekscentrum dat multidisciplinair onderzoek doet naar de dynamische relatie tussen recht en politiek in een globaliserende wereld.
- Centre for Law and Internet (CLI) dat sinds 1984 bestaat (vh Computer/Law Institute), tevens participeert in het Netwerk Instituut en zich richt op onderwijs en onderzoek inzake informatie, innovatie en ICT.
- VU Centre for European Legal Studies (VU CELS) is een ontmoetingsplek voor onderzoekers van de VU die actief betrokken zijn bij Europeesrechtelijk onderzoek.

Europees recht onderzoek concentreert zich op de volgende thema’s: Europees constitutioneel recht; de rol van maatschappelijke en ecologische belangen in het Europese economische recht; de ontwikkeling van het Europese strafrecht; soevereiniteit en pluralisme, meer in het bijzonder in verband met de rechten van immigranten, internationale handel en de structuur en bevoegdheden van de EU.

Internetrecht (Internet Governance and Regulation) richt zich op het analyseren van juridische vragen die met internet samenhangen. Onderwerpen daarbij zijn Cyberwar, Internet van dingen, privacy, Recht en web 2.0, Recht en virtuele werelden en Online geschillenoplossing.

Volkenrecht richt zich op de volgende thema’s: internationale vrede en veiligheid, internationaal economisch recht, migratie, de theorie van het volkenrecht en de relatie internationaal recht en internationale politiek.