Wisman, mr. T.H.A. (Tijmen)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 86213
2a-91
t.h.a.wisman@vu.nl
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( transnational legal studies )
Docent

view this page in English

Curriculum vitae
Tijmen Wisman heeft in het verleden oa gewerkt voor het RFID Platform Nederland. Hij is in 2010 begonnen aan een promotie-onderzoek naar de bescherming van het recht op privacy in beleid en wetgeving die ‘slimme’ systemen verplicht in huis en de auto, slimme elektriciteitsmeters en eCall, ook wel bekend als het Internet van Dingen. Zijn onderzoek richt zich op de vraag hoe de Europese Commissie het recht op privacy interpreteert en handhaaft in het beleid en wetgevingsproces rond deze verplichte systemen. Op dit moment werkt hij aan de afronding van dit onderzoek.

Onderwijsactiviteiten
Tijmen is scriptiecoördinator van de afstudeerrichting Internet, Intellectuele eigendom en ICT. Daarnaast coördineert hij vakken als Privacy & Data Protection, Internet Governance en International Business and Internet Law.

Onderzoeksactiviteiten
Tijmen neemt deel aan het facultaire onderzoeksprogramma Boundaries of Law en verricht onderzoek in het programma Transnational Legal Studies.
De EU heeft een digitale agenda rond een fenomeen dat zij bestempelen als het ‘Internet van Dingen’ (IvD). Dit is geen vastomlijnd begrip. Het betekent zoveel dat het internet zich van een netwerk van computers zal ontwikkelen tot een netwerk van dingen. Een goed voorbeeld hiervan zijn smartphones, maar ook slimme wasmachines en slimme elektriciteitsmeters. Dit IvD komt middels deze apparaten het huis binnen. Wat zijn de te voorziene gevolgen van het EU beleid omtrent het IvD op de privésfeer van het huis en biedt de huidige wetgeving hier adequate bescherming tegen? Deze vraag staat centraal in mijn onderzoek.

Expertise
Privacy, gegevensbeschermingsrecht, Internet of Things, surveillance.

Kernpublicaties
Tijmen H.A. Wisman, ‘eCall and the Quest for Effective Protection of the Right to Privacy’, European Data Protection Law Review, nr 1 2016, p. 59-69.
Arno R. Lodder en Tijmen H.A. Wisman, ‘Artificial Intelligence Techniques and the Smart Grid: Toward Smart Meter Convenience While Maintaining Privacy’, Journal of Internet Law, December 2015, Vol. 19(6), p. 20-27.
Tijmen H.A. Wisman, ‘Purpose and Function Creep by Design: Transforming the Face of Surveillance through the Internet of Things’, European Journal of Law and Technology, Vol. 4, No. 2, 2013.

alle VU-publicaties, via Metis 

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Nevenwerkzaamheden

Stichting Platform Bescherming Burgerrechten - Secretaris Amsterdam, 04 mei 2016
Stichting Platform Bescherming Burgerrechten - Secretaris Amsterdam, 08 juni 2016
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017