Zwinkels, mr. C.M.M. (Cees)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

view page in English

Curriculum vitae
Kees Zwinkels is directeur Dienstverlening in de gemeente Oegstgeest. Daarnaast is hij EGEM – i – adviseur. Hij is gedurende de afgelopen 10 jaar bezig met het aansturen en het implementeren van ICT–projecten. Voorbeelden zijn GBA, BAG, Kadaster, de WABO, DURP, de WION en de Dienstenrichtlijn. De uitdaging is voortdurend de interacties te analyseren tussen de dienstverlening, de bedrijfsvoering, de ICT en de wet– en regelgeving. En er moeten keuzes gemaakt worden als het gaat om de balans tussen bijvoorbeeld efficiency voor de overheid en de keuzevrijheid c.q. bescherming van burgers en bedrijven. Hierbij spelen de Europese richtlijnen en de nationale wet– en regelgeving een belangrijke rol.

Het domein van Kees Zwinkels aan de VU is het publieksrecht en in het bijzonder wet– en regelgeving op het terrein van de basisregistraties. Stakeholders zijn hierbij de gemeenten, provincies, uitvoeringsorganen en ministeries.

Onderwijs
Recht in de digitale samenleving
Ecommerce Law
Actualiteiten internetrecht

Expertise
E-overheid
Elektronische publieke dienstverlening

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam