BSA-commissie

De BSA-commissie voert het bindend studieadvies (BSA) uit. De BSA-commissie stuurt gedurende het studiejaar verschillende adviezen naar studenten en bepaalt of studenten in aanmerking komen voor een uitzondering op het BSA in het geval van bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Contactgegevens
Ambtelijk secretaris van de BSA-commissie
(mw. R. van Empelen MSc. / mw. A.M. de Laaf)
Faculteit der Rechtsgeleerdheid VU
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
E-mail: examencommissie.rechten@vu.nl

Leden BSA-commissie 
Mr. D.M.A. Bij de Vaate (secretaris)
Prof. dr. A.R. Neerhof (voorzittter)

Meer informatie over: