Civiel effect

Om advocaat, officier van justitie of rechter te worden, heb je civiel effect nodig. Daarmee wordt bedoeld dat de rechtsopleiding zodanig is samengesteld dat je voldoet aan de eisen voor toegang tot de vervolgopleidingen van zowel de advocatuur, officier van justitie als de rechterlijke macht. Je bent dan toelaatbaar tot de advocatenopleiding en tot de rio-selectie.

Kijk voor meer informatie op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten: Convenant Civiel Effect.

Studenten die hun bachelor en master Rechtsgeleerdheid aan de VU volgen

Na een afgeronde bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid geven de volgende masteropleidingen civiel effect:

  • Rechtsgeleerdheid (alle afstudeerrichtingen)
  • International Business Law
  • Ondernemingsrecht
  • Fiscaal recht
  • Notarieel recht

De zogenaamde civieleffectverklaring staat op het diplomasupplement (artikel 5.2), hiervoor hoef je niets aan te vragen.

Note: Het nieuwe convenant van 22 maart 2016 heeft geen aanpassing van de huidige curricula vereist. Dit betekent dat u met het behalen van de combinatie van de bachelor Rechtsgeleerdheid (VU) en één van bovenstaande masters voldoet aan de eisen die in het nieuwe convenant worden gesteld.

Civiel effect na Notarieel recht

Voor VU-studenten is het mogelijk om na een afgeronde bachelor- en masteropleiding Notarieel recht civiel effect te behalen zonder de hele opleiding Rechtsgeleerdheid te hoeven doen. VU-studenten hoeven dan nog slechts de volgende vakken te behalen:

Civiel effect na Law in Society

Voor studenten is het mogelijk om tijdens of na de afgeronde bacheloropleiding Law in Society civiel effect te behalen zonder de hele opleiding Rechtsgeleerdheid te hoeven doen. De studenten moeten dan tien vakken behalen uit het programma van Rechtsgeleerdheid. Er zijn drie routes die de student kan bewandelen om de tien vakken en dus civiel effect te behalen. Om deel te nemen aan het civiel effect, dient de student zich in te tekenen in VUnet voor de desbetreffende vakken. 

Studenten die alleen een master volgen aan de VU

Als je je bachelor aan een andere Nederlandse universiteit hebt behaald en je civiel effect wilt behalen, heb je een (voortgangs)civieleffectverklaring nodig (voor de masteropleidingen Criminologie en International Crimes and Criminology kun je geen civiel effect behalen, omdat je hiermee MSc. wordt in plaats van LL.M).

De civieleffectverklaring dien je aan te vragen bij de Examencommissie van de universiteit waar je je bacheloropleiding hebt afgerond. In de verklaring moet worden aangegeven welke vakken je aan die universiteit in de master nog had moeten behalen om het civiel effect te verkrijgen. Mail de verklaring vervolgens als bijlage naar de Examencommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid of naar onderwijsadministratie.rechten@vu.nl.

Mocht je tot de master zijn toegelaten zijn met een bachelordiploma Rechtsgeleerdheid van buiten Nederland, dan dien je eerst een bachelor Rechtsgeleerdheid van een Nederlandse universiteit te behalen. Neem contact op met de Examencommissie voor meer informatie over bijvoorbeeld vrijstellingen.

Studenten die eerst een master Rechtsgeleerdheid elders hebben behaald en daarna een bachelor Rechtsgeleerdheid volgen

Studenten die via andere wegen eerst een masteropleiding Rechtsgeleerdheid hebben behaald, en daarna pas de bachelor Rechtsgeleerdheid afronden om te kunnen voldoen aan civiel effect, kunnen een verklaring ontvangen van de Examencommissie. Immers, de aantekening van civiel effect kan niet meer worden opgenomen op de masterbul. Hiervoor dien je een verzoek in te dienen bij de Examencommissie via het webformulier. Studenten die hun master niet aan de VU hebben behaald, dienen ervoor te zorgen dat de Examencommissie in het bezit is van een gewaarmerkte kopie van hun cijferlijst met mastervakken.