Vrijstellingen eerste bachelorjaar

Als je met een bachelor aan een andere universiteit bent begonnen en wilt overstappen naar een van de bacheloropleidingen van de faculteit, is het slechts mogelijk om vrijstellingen voor onderdelen uit de bachelor aan te vragen als je kunt aantonen dat je bij je vorige opleiding een positief Bindend Studieadvies (minimaal 42 EC door middel van met een voldoende afgesloten vakken uit het eerste jaar behaald) hebt ontvangen. Het BSA-advies moet je dan bij het vrijstellingsverzoek voegen. Om de vrijstellingen aan te vragen volg je deze procedure.

Let op: het is dus niet mogelijk om vrijstellingen voor de bachelor aan te vragen als je nog geen definitief BSA-advies hebt ontvangen.

Het is niet mogelijk om op basis van een HBO propedeuse vrijstelling aan te vragen voor onderdelen uit de VU bachelor.