Vrijstellingen eerste bachelorjaar

Als je van een bachelor aan een andere universiteit of van een andere opleiding aan de VU wilt overstappen naar een van de bacheloropleidingen van de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU, kun je alleen vrijstelling voor onderdelen uit het eerste bachelorjaar aanvragen indien:

  • je een definitief BSA-advies hebt ontvangen; én
  • je kunt aantonen dat je bij je vorige opleiding minimaal 42 EC door middel van met een voldoende afgesloten vakken uit het eerste jaar hebt behaald (positief Bindend Studieadvies volgens de norm van de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU).
De eisen gelden ook voor overstappers binnen de faculteit.

Voor een vak uit het eerste jaar van een van de bacheloropleidingen van de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU waarnaar je wilt overstappen wordt alleen vrijstelling verleend bij voldoende inhoudelijke overeenkomst met het behaalde vak. Om de vrijstelling aan te vragen volg je deze procedure. Het BSA-advies moet je bij het vrijstellingsverzoek meesturen.

Het is niet mogelijk om op basis van een HBO propedeuse vrijstelling aan te vragen voor onderdelen uit de VU bachelor.