De opleidingscommissie Rechtsgeleerdheid

De opleidingscommissie van de faculteit der Rechtsgeleerdheid (OLC) adviseert over het onderwijs, kijkt wat goed gaat en  wat er beter kan in de bachelor- en masteropleidingen Rechtsgeleerdheid. De commissie wordt bevolkt door studenten en docenten, dus door mensen die de opleidingen volgen en de vakken erin geven. De commissieleden kijken kritisch naar vakken maar ook naar de volgorde van vakken en naar de opleiding als geheel (het curriculum). De sfeer is open en constructief. De commissie is nieuwsgierig en gedreven. Ze wil problemen liever voorkomen dan genezen en zoekt graag het redelijke gesprek op met de andere organen binnen de faculteit.

De opleidingscommissie vergadert doorgaans eens in de acht weken. Studentleden ontvangen een vergoeding voor het commissiewerk.

Als student-lid  van de opleidingscommissie krijg je de mogelijkheid om mee te praten over de belangrijkste zaken die betrekking hebben op de opleiding die je volgt. Je gaat een aantal keer per jaar met docenten en andere studentleden in gesprek over de inhoud en kwaliteit van zowel de bachelor- als de masteropleidingen van Rechtsgeleerdheid. 

Op deze manier kun je op een laagdrempelige manier kenbaar maken waar jij en je medestudenten tijdens de bachelor- of masteropleiding tegenaan lopen en hierover in gesprek treden met docenten van de opleiding. Verder is het heel leerzaam en interessant om ook de kant van de docenten te horen in dergelijke kwesties! Je wordt in de gelegenheid gesteld je mening te geven als individu maar ook als commissie gezamenlijk – alles is bespreekbaar. 

Binnen de OLC leer je vanuit verschillende perspectieven naar bepaalde problemen te kijken en daar vervolgens een oplossing voor te vinden. Ben je student en wil je op een leuke en leerzame manier een bijdrage leveren aan de kwaliteit van jouw opleiding, geef je dan vooral op!

Wil je in contact komen met de opleidingscommissie in verband met een vraag of een opmerking? Of wil je graag zitting nemen in de opleidingscommissie? Stuur dan een e-mail naar secretarisonderwijs.rechten@vu.nl.


De leden van de opleidingscommissie Rechtsgeleerdheid

Docenten

Geeske Ruitenberg 

Ik doceer zowel vakken binnen de Bachelor (o.a. Personen- en familierecht en vakken van de minor Gezin, recht en forensische gedragswetenschappen) als in de Master (o.a. Jeugdrecht I). Al enkele jaren ben ik lid van de OLC Rechtsgeleerdheid en momenteel ben ik de voorzitter hiervan. De OLC biedt studenten en docenten een kans om meer te weten te komen over het reilen en zeilen binnen de faculteit en daarop ook zelf direct invloed te hebben. 

Bertjan Wolthuis

Ik ben universitair docent bij de afdeling Rechtstheorie & Rechtsgeschiedenis. Ik geef onderwijs in Encyclopedie van de rechtswetenschap en Juridische vaardigheden binnen de bachelor Rechtsgeleerdheid. Ik geef Philosophy of Law: Classic Texts binnen de master Philosophy of Law and Governance. Ik publiceer over de theorie van het recht van de Europese Unie. In de Opleidingscommissie wil ik vooral het universitaire of academische karakter van de opleiding bewaken en verbeteren.

Cecile Wijnen

Vanaf 1 september 2019 ben ik lid van de OLC. Ik maak deel uit van sectie de Staats- en Bestuursrecht en geef een aantal vakken in de Bachelor (o.a. Beginselen Staatsrecht, Street Law, Staatsrecht B3). Daarnaast ben ik tutor van eerstejaars studenten rechtsgeleerdheid en coördineer ik de master – en bachelorscripties van onze sectie. Door mijn ervaring als docent kan ik bijdragen aan een daadkrachtige OLC die gevraagd en ongevraagd advies geeft en de kwaliteit van de opleiding bevordert en waarborgt. 

Ook Anne de Hingh en Sonja Meijer maken als docenten deel uit van de OLC.

Studenten

Jennifer Athanasiou-Prins 

Ik ben momenteel bezig aan de afstudeerrichting Privaatrecht binnen de master Rechtsgeleerdheid. Ik neem zitting in de OLC sinds mijn derde jaar bachelor, waardoor alle vakken die besproken worden ook vakken zijn waar ik ervaring mee heb (gehad). Het is erg leuk om met docenten in gesprek te gaan over de kwaliteit van het onderwijs en er wordt goed geluisterd naar de input van studenten – zitting nemen in de OLC is een leerzame en leuke ervaring! 

Vincent Sluis

Op dit moment zit ik in het tweede jaar van de bachelor rechtsgeleerdheid. Naast het feit dat je nuttige feedback kan leveren op het onderwijs dat jij en je medestudenten volgen, leer je ook belangrijke vaardigheden die je later in je carrière weer toe kan passen. Hierom raad ik dan ook iedereen aan om te solliciteren voor de OLC.

Willem Blanken 

Mijn naam is Willem Blanken. Dit is mijn tweede jaar in de de opleidingscommissie Rechtsgeleerdheid. Momenteel ben ik bezig met het schrijven van mijn masterscriptie en ben ik dus in de laatste fase van mijn studie. Omdat ik een fijne tijd heb gehad als student leek het mij heel leuk om als afsluiting ook een blik “achter de schermen” te krijgen. Als masterstudent heb ik de meeste vakken gehad en kan ik mij heel goed inleven in de problemen die studenten hebben en dit helpt zeker bij het vormen van een mening of idee voor wat betreft de mogelijke verbeterpunten qua onderwijs. Het samenwerken met de docenten en met de andere studentleden is heel leuk en zeer informatief! 

Mania Sipanian

Ik ben bezig met het laatste bachelorjaar Rechtsgeleerdheid. Dit is het tweede jaar dat ik in de OLC zit. Ik heb ervoor gekozen deel te nemen aan de OLC, omdat ik het belangrijk vind om mee te praten over hoe vakken worden ervaren door studenten, zowel positief als negatief. Bovendien is er een fijne sfeer tijdens de vergaderingen en laagdrempelig contact met de docenten. Deelnemen aan de OLC is dan ook zeker iets wat ik andere studenten aan zou raden!

Aavinaash Kaur

Ik ben momenteel bezig met het afronden van de afstudeerrichtingen privaatrecht en strafrecht. Daarnaast ben ik al twee jaar student-lid van de OLC. Lid zijn van de OLC is goed te combineren met je studie en is bovendien bijzonder leerzaam. Het is een fijne manier om bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs van onze faculteit, met studenten en docenten gezamenlijk!