Over de faculteit

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid heeft als missie juristen en criminologen op te leiden die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de samenleving. Wij doen dat vanuit aandacht en een gevoel van betrokkenheid met die samenleving, ingebakken in de traditie van de Vrije Universiteit..

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid was in 1880 bij de oprichting van de VU een van de drie constituerende faculteiten, naast Letteren en Theologie. Sinds die tijd heeft de faculteit juristen afgeleverd die zich profileren in bestuurlijke en maatschappelijk belangrijke functies. Zo rekenen wij de premiers Jan Peter Balkenende, Barend Biesheuvel en Pieter Gerbrandy onder onze alumni, maar ook topjuristen als voormalig minister van staat en rechter bij het Internationaal Gerechtshof Peter Kooijmans, wiens naam ons onderzoeksinstituut draagt.