Bijzondere leerstoelen

In dit overzicht vindt u de bijzondere leerstoelen die aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid zijn gevestigd. Met het publiceren van informatie over deze bijzondere leerstoelen wil de VU de achtergrond van het wetenschappelijk onderzoek aan de VU voor derden transparant en inzichtelijk maken. Hiermee sluit de VU aan bij de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening waarin de principes over goed onderzoek en onderwijs zijn opgenomen.


      

-----------

Leerstoelhouder
prof. dr. C.J. de Poot
Gevestigd door
De Stichting het Vrije Universiteitsfond
Gefinancierd door
Prof.dr. V. Subramaniam

-----------

Leerstoelhouder
mr. dr. M.J. Jacobs
Gevestigd door
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Gefinancierd door
Ministerie van Veiligheid en Justitie

-----------

Leerstoelhouder
prof. dr. R. van Schoonhoven
Gevestigd door
SBLO
Gefinancierd door
SBLO

-----------

Leerstoelhouder
prof. mr. N.C.G. Gubbels
Gevestigd door
Stichting tot bevordering der notariële
Gefinancierd door
Stichting tot bevordering der notariële

-----------

Leerstoelhouder
prof. dr. mr. K.G. Lauwaert
Gevestigd door
Bianchi Herstelrecht Stichting
Gefinancierd door
VU-fonds

-----------

Leerstoelhouder
prof. dr. A.H. Bomer
Gevestigd door
Fonds Indirect Tax Tilburg University
Gefinancierd door
Tilburg University

-----------

Leerstoelhouder
prof. dr. E.P.M. Joosen LLM
Gevestigd door
Vrije Universiteit
Gefinancierd door
Prof. mr. G. Raaijmakers

-----------

Leerstoelhouder
prof. mr. J. de Bie Leuveling Tjeenk
Gevestigd door
Vereniging Corporate Litigation
Gefinancierd door
Vereniging Corporate Litigation

-----------

Leerstoelhouder
prof. dr. D. Allewijn
Gevestigd door
MfN
Gefinancierd door
CvC MfN

Empirische Rechtssociologie

Leerstoelhouder
dr. mr. E. Niemeijer
Gevestigd door
Stichting Vu-fonds
Gefinancierd door
Vereniging Vu Windesheim

Financieel Strafrecht

Leerstoelhouder
prof. mr. R.M.I. Lamp
Gevestigd door
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Gefinancierd door
Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Fiscaal Pensioenrecht

Leerstoelhouder
prof. dr. H.M. Kappelle
Gevestigd door
Aegon Nederland NV
Gefinancierd door
Aegon Nederland NV

Forensische psychiatrie en psychologie

Leerstoelhouder
prof. dr. J. Hendriks
Gevestigd door
Stichting Koningsheide
Gefinancierd door
Stichting Koningsheide

Geschiedenis van het Volkenrecht

Leerstoelhouder
prof. dr. L.H.J. Sicking
Gevestigd door
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Gefinancierd door
Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Onderwijsrecht

Leerstoelhouder
prof. mr. M.T.A.B. Laemers
Gevestigd door
Stichting Bijz. Leerst. Onderwijsrecht
Gefinancierd door
Stichting Bijz. Leerst. Onderwijsrecht

Privaatrechtelijke aspecten van het onroerend goed inclusief hypothecaire en kadastrale boekhouding.

Leerstoelhouder
prof. mr. H.D. Ploeger
Gevestigd door
Stichting tot Bevordering der Notariele
Gefinancierd door
Stichting tot Bevordering der Notariele

Rechten van de mens

Leerstoelhouder
mr. M. Kuijer
Gevestigd door
Stichting Vu-fonds
Gefinancierd door
Vereniging Vu Windesheim

Reclassering

Leerstoelhouder
P.H. van der Laan
Gevestigd door
Nationale Reclasseringsactie
Gefinancierd door
Nationale Reclasseringsactie
Laatste wijzigingen leerstoelen: Amsterdam, 16-05-2018