Financiën

De controller van de faculteit adviseert het faculteitsbestuur, de directeur bedrijfsvoering en de afdelings- en sectiehoofden op het terrein van het financieel beleid en beheer.

Medewerker
Bart Zeeman