Studieverenigingen

 • Althusius, dispuut voor rechtsfilosofie
 • ASAR, Amsterdamse Studievereniging ArbeidsRecht
 • CICERO, Amsterdams pleitgezelschap
 • Crime Does Pay, criminologisch-juridische studentenvereniging
 • Criminal Intent, strafrechtelijke studievereniging
 • Digi Juridica, Studievereniging voor toekomstige International Technology Law- juristen en Internet, IE- en ICT-juristen
 • Forum Romanum, dispuut voor Romeins recht en Europese rechtsgeschiedenis
 • FSVU, fiscaalrechtelijke studentenvereniging
 • QBDBD, algemene studentenvereniging
 • VIVA, notariële studentenvereniging
 • De Vierschaar, dispuut voor rechtsgeschiedenis

Tijdschriften

 • Advalvas is sinds 1952 het onafhankelijke, journalistieke platform van de VU. Het magazine verschijnt op woensdagen en wordt gratis verspreid op de VU-campus. De website brengt dagelijks nieuws en actualiteiten.
 • Amsterdam Law Forum, online Engelstalig tijdschrift met juridische en opiniërende publicaties
 • Crime Time, uitgave van Crime Does Pay, de criminologische studievereniging van de faculteit
 • Incretus, uitgave van QBDBD, de juridische faculteitsvereniging
 • Nederlands Tijdschrift Kerk & Recht, richt zich op het kerkelijk recht van kerkgenootschappen in Nederland
 • Via VIVA, uitgave van de notariële studievereniging van de faculteit