Vertrouwenspersonen

Met het benoemen van decentrale vertrouwenspersonen beogen we als VU om op een laagdrempelige manier bescherming en een veilige werkplek te bieden aan medewerkers die zich geconfronteerd voelen met ongewenst gedrag in de zin van ongewenste onderlinge omgangsvormen van collega’s en leidinggevenden. De-escalatie, probleemoplossing en vertrouwelijkheid staan voorop bij zowel decentrale als de centrale vertrouwenspersonen. 

Binnen de faculteit zijn er twee medewerkers aangesteld als decentrale vertrouwenspersoon ongewenst gedrag: Anne-Marie Slotboom, UHD bij de sectie Criminologie en Martijn Stronks, UD bij de sectie migratierecht.

Wil je een beroep doen op de vertrouwenspersonen, dan kun je hen bereiken via de volgende contactgegevens:

Anne-Marie SlotboomMartijn Stronks

Anne-Marie Slotboom

+31 20 59 82982

06 46605958

m.slotboom@vu.nl

Martijn Stronks

+31 20 59 83412

06 47102270

m.c.stronks@vu.nl