Samenwerken

VU Faculteit der Rechtsgeleerdheid slaat graag een brug tussen juridische wetenschap en de praktijk.

Samenwerken met onze faculteit kan op verschillende manieren: met individuele onderzoekers, via onderzoeksprogramma’s en expertisecentra en natuurlijk met onze studenten. Daarnaast bieden wij aan werkgevers en juridische professionals  een breed aanbod op het gebied van postacademische juridische nascholing in de vorm van incompany trainingen, leergangen en cursussen.

Het onderzoek van de faculteit is thematisch georganiseerd rondom actuele maatschappelijke vraagstukken op het terrein van Law and Governance en Law and Behavior. Daarbinnen is expertise op verschillende deelgebieden aanwezig, van Internetrecht tot Bestuursrecht en van Ondernemingsrecht tot Straf(proces)recht. Ook kent de faculteit een grote onderzoeksgroep Criminologie.

Samenwerken kan op verschillende manieren: met individuele onderzoekers of binnen onderzoeksprogramma’s of expertisecentra. We lichten er een paar uit.

Meerjarig onderzoek
Het kan zijn dat uw organisatie tegen complexe vraagstukken aanloopt met een juridische of criminologische component, die u met behulp van wetenschappelijk onderzoek zou willen oplossen. Onze wetenschappers denken graag mee op welke manier dat zou kunnen. Voor het beantwoorden van grote vragen is soms meerjarig onderzoek nodig, bijvoorbeeld in de vorm van een vierjarig promotietraject. Dit betekent dat een promovendus onder begeleiding van ervaren wetenschappers met de betreffende expertise onderzoek doen om daarmee uw vraagstuk te helpen oplossen. Standaard bieden we de volgende pakketten aan:
  1. Vier jaar onderzoek door een promovendus onder begeleiding van ervaren wetenschappers;
  2. Vier jaar onderzoek door een promovendus onder begeleiding van ervaren wetenschappers + adviesgesprekken en/of expertbijeenkomsten.
Daarnaast zijn uiteraard ook andere vormen bespreekbaar; de faculteit levert graag maatwerk.

Opdrachtonderzoek
Binnen de faculteit wordt ook onderzoek in opdracht uitgevoerd, voor zowel nationale als internationale opdrachtgevers. Doel is om u als opdrachtgever betrouwbare wetenschappelijke kennis aan te bieden die u kunt inzetten in beleid, planvorming etc. Voorbeelden van projecten zijn:
- Viral Justice & E-shaming in opdracht van Fonds Slachtofferhulp
- Digitale informatie in het strafproces in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 
- Online Ties Taking Over? gefinancierd uit het National Cyber Security Programme 2 van de Britse overheid (lees meer)

Bijzondere leerstoelen
De faculteit kent naast een aantal gewone leerstoelen ook zogenaamde bijzondere leerstoelen. Deze  hebben als doel het onderwijs en onderzoek in een bepaald vakgebied te stimuleren en worden extern gefinancierd. Maatschappelijke organisaties kunnen hiervoor een aanvraag doen. Hierbij is van belang dat het thema het bestaande onderzoek en onderwijsaanbod kan verrijken. De bijzondere leerstoelen zijn tijdelijk van aard en hebben een beperkte omvang.


Zo’n 600 masterstudenten en 300 bachelorstudenten studeren jaarlijks af en gaan op zoek naar een baan. In hun loopbaanvoorbereiding zijn zij vaak op zoek naar stageplaatsen of een juridisch relevante bijbaan.

Stages en loopbaan
Wilt u kennismaken met studenttalent voor uw organisatie? Stagiaires en starters werft u via onze Career Portal. De Career Portal biedt u de mogelijkheid om kosteloos stages, juridisch relevante bijbanen, vrijwilligerswerk en startersfuncties bekend te maken onder de studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Ook is het mogelijk om een bedrijfspresentatie aan te maken, waarbij u uw bedrijf nog eens extra onder de aandacht van onze studenten kunt brengen. Organiseert u zelf een evenement die u wilt promoten bij onze studenten?, bekijk dan de mogelijkheden.

Evenementen en gastcolleges
Daarnaast kunt u via het Career Office in contact komen met studenten door een bijdrage te leveren aan een evenement en ontvangen gemotiveerde studenten, docenten en onderzoekers u graag voor het geven van een gastcollege. We komen graag met u in contact.

VU Law Academy organiseert het postacademisch onderwijs (PAO) van de VU Faculteit der Rechtsgeleerdheid . Een aantal cursussen is gericht op de meest recente ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie. Daarnaast zijn er cursussen en leergangen die gericht zijn op verdere verdieping. Docenten zijn werkzaam binnen de faculteit en/of werkzaam in de beroepspraktijk. Doelgroepen zijn advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen, juristen werkzaam bij de overheid, financiële dienstverleners, in het onderwijs of bij sportbonden, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen en inkopers. Ons onderwijs is wordt verzorgd door deskundige en inspirerende docenten. De binding met de beroepspraktijk vinden wij erg belangrijk. Er bestaat voor organisaties de mogelijkheid om deel te nemen aan ronde tafel gesprekken, zogenaamde deskundigenpanels. 

Geïnteresseerd? Bekijk ons aanbod hier.